Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Ψάχνουμε σε περισσότερους από 100 καταστήματα για την καλύτερη προσφορά σας - παρακαλώ περιμένετε…
- Έξοδα αποστολής για την Ελλάδα (τροποποιήσετε για να GBR, USA, BGR, ROU, SRB, DEU)
Δημιουργία προκαθορισμένων

Όλα τα βιβλία - συγκρίνετε κάθε
Συγγραφέας: yorgos ntovas - να Βροχερ Απ γευμα και Πολλές Ηλι…

9781370527410 - Yorgos Ntovas: να Βροχερ Απ γευμα και Πολλές Ηλι λουστες Μέρες - Το βιβλίο
1
Yorgos Ntovas (?):

να Βροχερ Απ γευμα και Πολλές Ηλι λουστες Μέρες (2017) (?)

ISBN: 9781370527410 (?) ή 1370527411, στα Αγγλικά, Smashwords, Smashwords, Smashwords, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
One rainy afternoon, encounters a strange unknown girl. In their brief meeting, girl injects a kind of "bio-energy" and disappears. The evening of the same day, following messages that appear suddenly in his mind, gains access to foreign bank accounts worth millions. Following messages, buy one expensive villa in a luxury residential complex, on the islands of Turks & Caicos, Caribbean. All this, with a new identity. Receive new instructions. They proposed a new start, a new identity, deposits, luxurious villa in Turks & Caicos and an employment for refusing to give any description. If accept all these, he must delete all the previously life, to destroy all his personal data and to literally disappear. Without saying anything to anyone. Especially in his family. If accepted, his family will be compensated and ensured. It was especially concerned about this situation. This is because it does not understand the considerations behind this proposal. Or will he follow the instructions and continue the project, or he will not agree, cancel everything and will continue crappy no future life. What would he decide? More you can read in the Book. Greek να βροχερ απ γευμα, συναντά μία παράξενη άγνωστη κοπέλα. Στην σ ντομη συνάντηση τους, η κοπέλα του διοχετε ει ένα είδος "βιοενέργειας" και εξαφανίζεται.Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ακολουθ ντας μην ματα που εμ-φανίζονται ξαφνικά μέσα στο μυαλ του, βρίσκεται να έχει πρ σβαση σε λογαριασμο ς ξένων τραπεζ ν, αξίας πολλ ν εκατομμυρίων.Ακολουθ ντας τα μην ματα, αγοράζει μία πανάκριβη έπαυλη, σε ένα συγκρ τημα πολυτελ ν κατοικι ν, στα νησιά Turks & Caicos, στην Καρα βική. Και λα αυτά, με μία νέα ταυτ τητα.Λαμβάνει νέες οδηγίες. Του προτείνουν ένα νέο ξεκίνημα, με νέα ταυτ τητα, καταθέσεις, την πολυτελή έπαυλη στα Turks & Caicos και μία απασχ ληση για την οποία δεν του δίνουν καμία περιγραφή.Εάν τα δεχτεί λα αυτά, θα πρέπει να διαγράψει την μέχρι τ τε ζωή του, να καταστρέψει λα τα προσωπικά του στοιχεία και να εξαφανιστεί κυριολεκτικά. Χω
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: e1bad13a-ef25-4ac6-b7d8-306039abd771
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.com: 375919781370527410
Κατηγορία: Romance
Λέξεις-κλειδιά: να Βροχερ Απ γευμα και Πολλές Ηλι λουστες Μέρες Yorgos Ntovas Adult Romance 9781370527410
Δεδομένα από 20.07.2017 14:06h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 1-370-52741-1, 978-1-370-52741-0
9781370643462 - Yorgos Ntovas: Eleni & Menelaus: Ελένη & Μενέλαος - Το βιβλίο
2
Yorgos Ntovas (?):

Eleni & Menelaus: Ελένη & Μενέλαος (2017) (?)

ISBN: 9781370643462 (?) ή 1370643462, στα Αγγλικά, Smashwords, Smashwords, Smashwords, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Menelaus and Helen meets by chance, in a brown out from Antirio, going to Preveza for a social event. They meet only their eyes, and a strange strong attraction develops. Sees again in the social event, which curiously is she also invited. Speak firstly there. The attraction and the communication is very intense. Deciding to return together in Athens. Bold, mutual feelings have begun to develop between them. They are going to Menelaus House. Attraction and chemistry, are decisive and end up making passionate love. There, Helen knows also Emma, the daughter of Menelaus. The next day, Helen goes Menelaus to her House. Expresses the absolute love of and suggests to stay together in her House. Menelaus agrees. They discuss their feelings with Emma and ask her own opinion about the moving to Helen House. Emma is excited with the idea. So move to Helen House and begin all, a new chapter in their lives! GreekΟ Μενέλαος, συναντά την Ελένη εντελ ς τυχαία, σε ένα Καφέ έξω απ το Αντίρριο, πηγαίνοντας στην Πρέβεζα για μία κοινωνική εκδήλωση.Συναντιο νται μ νον τα βλέμματα τους και αναπτ σσεται μία παράξενη έντονη έλξη.Την βλέπει ξανά στην κοινωνική εκδήλωση, που περιέργως είναι και αυτή προσκεκλημένη.Εκεί μιλάνε για πρ τη φορά. Η έλξη και η επικοινωνία τους είναι πολ έντονη.Αποφασίζουν να γυρίσουν μαζί στην Αθήνα. ντονα, αμοιβαία αισθήματα έχουν αρχίσει να αναπτ σσονται μεταξ τους. Πηγαίνουν στο Σπίτι του Μενέλαου. Η έλξη και η χημεία, γίνονται καθοριστικές και καταλήγουν να κάνουν πα-θιασμένο έρωτα. Εκεί η Ελένη γνωρίζει και την μα, την κ ρη του Μενέλαου.Την άλλη μέρα, η Ελένη πηγαίνει τον Μενέλαο στο Σπίτι της. Του εκφράζει τον απ λυτο έρωτα της και του προτείνει να μείνουν λοι μαζί στο Σπίτι της.Ο Μενέλαος συμφωνεί. Ανακοιν νουν τα αισθήματα τους στην μα και ζητάνε και την δική της γν μη για την μετακ μιση στο Σπίτι της Ελένης.Η μα ενθουσιάζετε με την ιδέα. τσι μετακομίζουν στο Σπίτι της Ελένης και αρχίζουν λοι, ένα καινο ργιο κεφάλαιο στην ζωή τους!
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 21ef0806-2f61-45fd-860b-174625878b07
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.com: 375919781370643462
Κατηγορία: Romance
Λέξεις-κλειδιά: Eleni & Menelaus: Ελένη & Μενέλαος Yorgos Ntovas Adult Romance 9781370643462
Δεδομένα από 20.07.2017 13:58h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 1-370-64346-2, 978-1-370-64346-2
9781543220971 - Eleni & Menelaos - Το βιβλίο
3

Eleni & Menelaos (?)

ISBN: 9781543220971 (?) ή 1543220975, στα Αγγλικά, Χαρτόδετο βιβλίο, Νέα

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Eleni & Menelaos: Paperback: Createspace Independent Publishing Platform: 9781543220971: 19 Feb 2017
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 9781543220971
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Wordery.com: 9781543220971
Δεδομένα από 05.05.2017 01:07h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 1-5432-2097-5, 978-1-5432-2097-1
9781543220971 - Yorgos Ntovas: Eleni & Menelaos - Το βιβλίο
4
Yorgos Ntovas (?):

Eleni & Menelaos (?)

ISBN: 9781543220971 (?) ή 1543220975, στα Αγγλικά, CreateSpace Publishing, Χαρτόδετο βιβλίο, Νέα

In Stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Eleni-Menelaos~~Yorgos-Ntovas, Eleni & Menelaos, Paperback
σχόλιο του πωλητή:
new
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 9781543220971
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα BarnesAndNoble.com: bn-9781543220971
Κατηγορία: Romance>New Adult>New Adult
Δεδομένα από 05.05.2017 01:07h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 1-5432-2097-5, 978-1-5432-2097-1
9781543224245 - Yorgos Ntovas: One Rainy Afternoon and Many Sunny Days - Το βιβλίο
5
Yorgos Ntovas (?):

One Rainy Afternoon and Many Sunny Days (?)

ISBN: 9781543224245 (?) ή 1543224245, στα Αγγλικά, CreateSpace Publishing, Χαρτόδετο βιβλίο, Νέα

In Stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
One-Rainy-Afternoon-and-Many-Sunny-Days~~Yorgos-Ntovas, One Rainy Afternoon and Many Sunny Days, Paperback
σχόλιο του πωλητή:
new
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 9781543224245
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα BarnesAndNoble.com: bn-9781543224245
Κατηγορία: Romance>New Adult>New Adult
Δεδομένα από 05.04.2017 11:56h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 1-5432-2424-5, 978-1-5432-2424-5
9781543224245 - Yorgos Ntovas: One Rainy Afternoon and Many Sunny Days - Το βιβλίο
6
Yorgos Ntovas (?):

One Rainy Afternoon and Many Sunny Days (?)

ISBN: 9781543224245 (?) ή 1543224245, στα Αγγλικά, Createspace Independent Publishing Platform, Χαρτόδετο βιβλίο, Νέα

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
One Rainy Afternoon and Many Sunny Days: Paperback: Createspace Independent Publishing Platform: 9781543224245: 19 Feb 2017
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 9781543224245
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Wordery.com: 9781543224245
Δεδομένα από 05.04.2017 11:56h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 1-5432-2424-5, 978-1-5432-2424-5

Βιβλία γύρω από το ξενοδοχείο

>> αρχείο