Συγγραφέας

Αν ψάχνετε για μια συγγραφέας του βιβλίου, θα πρέπει να εισάγετε το όνομα της η auhtor στο πεδίο αναζήτησης. Μην χρησιμοποιείτε ονόματα διότι αυτοί μπορούν να είναι συντετμημένες, το offferer.

Χρησιμοποιήστε είτε το εκτεταμένη αναζήτηση σύνταξη ή εκτεταμένη αναζήτηση φόρμα για να εισαγάγετε δεδομένα mor άνετα.