Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι τιμές των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικές τιμές κατά την παραγγελία. Ελέγξτε τις τιμές και τα προϊόντα κάθε φορά που παραγγέλνετε.

Χωρίς συμβόλαιο

Χρήση αυτής της ιστοσελίδας δεν αποφέρουν σε οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ IMSoft και του χρήστη.