Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Ψάχνουμε σε περισσότερους από 100 καταστήματα για την καλύτερη προσφορά σας - παρακαλώ περιμένετε…
- Έξοδα αποστολής για την Ελλάδα (τροποποιήσετε για να DEU)
Δημιουργία προκαθορισμένων

ΚΙΝΑ, Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ-συγκρίνετε κάθε

9789604964451 - Gelber, Harry: ΚΙΝΑ, Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
1
Gelber, Harry (?):

ΚΙΝΑ, Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ (2012) (?)

ISBN: 9789604964451 (?) ή 9604964453, άγνωστη γλώσσα, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Η Κίνα είναι η πιο εντυπωσιακή ανερχ μενη δ ναμη στον κ σμο σήμερα. Η εκρηκτική ανάπτυξη της οικονομίας της και η πιθαν τητα να γίνει η επ μενη υπερδ ναμη, δεσπ ζουσα στην Ανατολική Ασία και κυρίαρχη σε λα τα μέρη του κ σμου, έχουν προσελκ σει το παγκ σμιο ενδιαφέρον και εμπνέουν θαυμασμ , ακ μη και φ βο.Οι περισσ τεροι ιστορικοί προσεγγίζουν την Κίνα απ την οπτική της ιστορία των δυναστει ν της, τους αγ νες της να υπερασπιστεί τα σ νορά της και την εσωτερική της πολιτική κατάσταση. Το παρ ν βιβλίο είναι το μοναδικ που απευθ νεται στον μέσο αναγν στη και δίνει μια σφαιρική εικ να της ιστορίας της Κίνας, απ τις εισβολές των καβαλάρηδων των στεπ ν, γ ρω στο 200 π.Χ, έως τη μογγολική Αυτοκρατορία του Τζένγκις Χαν, απ την άφιξη του Μάρκο Π λο έως τους Πολέμους του Οπίου, και απ την κομμουνιστική επανάσταση του 1949 έως τα γεγον τα της πλατείας Τιεν-αν-μεν το 1989. Με χάρτες και αρχειακές φωτογραφίες, καθ ς και με μια σειρά απ πίνακες με επεξηγηματικά στοιχεία για βασικά θέματα, αυτ το σημαντικ έργο του Χάρι Γκέλμπερ δίνει μια σαφή και λεπτομερή εικ να των σχέσεων της Κίνας με τον υπ λοιπο κ σμο.
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 5f715ee9-0586-49c8-99b7-8f1d16d8af9c
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.co.uk: 254569789604964451
Κατηγορία: Asian
Λέξεις-κλειδιά: ΚΙΝΑ, Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ Gelber, Harry China Asian 9789604964451
Δεδομένα από 28.02.2017 12:17h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 960-496-445-3, 978-960-496-445-1
9789604964451 - Harry, Gelber: ΚΙΝΑ, Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
2
Harry, Gelber (?):

ΚΙΝΑ, Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ (2012) (?)

Αποστολή από: Ολλανδία

ISBN: 9789604964451 (?) ή 9604964453, άγνωστη γλώσσα, Psichogios Publications Greek Books - Εκδόσεις Ψυχογιός, Νέα

12,99 + Ναυτιλία: 3,45 = 16,44(χωρίς υποχρέωση)
Direct beschikbaar
bol.com
Η Κίνα είναι η πιο εντυπωσιακή ανερχόμενη δύναμη στον κόσμο σήμερα. Η εκρηκτική ανάπτυξη της οικονομίας της και η πιθανότητα να γίνει η επόμενη υπερδύναμη, δεσπόζουσα στην Ανατολική Ασία και κυρίαρχη σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχουν προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και εμπνέουν θαυμασμό, ακόμη και φόβο.Οι περισσότεροι ιστορικοί προσεγγίζουν την Κίνα από την οπτική της ιστορία των δυναστειών της, τους αγώνες της να υπερασπιστεί τα σύνορά της και την εσωτερική της πολιτική κατάσταση. Το παρόν β... Η Κίνα είναι η πιο εντυπωσιακή ανερχόμενη δύναμη στον κόσμο σήμερα. Η εκρηκτική ανάπτυξη της οικονομίας της και η πιθανότητα να γίνει η επόμενη υπερδύναμη, δεσπόζουσα στην Ανατολική Ασία και κυρίαρχη σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχουν προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και εμπνέουν θαυμασμό, ακόμη και φόβο.Οι περισσότεροι ιστορικοί προσεγγίζουν την Κίνα από την οπτική της ιστορία των δυναστειών της, τους αγώνες της να υπερασπιστεί τα σύνορά της και την εσωτερική της πολιτική κατάσταση. Το παρόν βιβλίο είναι το μοναδικό που απευθύνεται στον μέσο αναγνώστη και δίνει μια σφαιρική εικόνα της ιστορίας της Κίνας, από τις εισβολές των καβαλάρηδων των στεπών, γύρω στο 200 π.Χ., έως τη μογγολική Αυτοκρατορία του Τζένγκις Χαν, από την άφιξη του Μάρκο Πόλο έως τους Πολέμους του Οπίου, και από την κομμουνιστική επανάσταση του 1949 έως τα γεγονότα της πλατείας Τιεν-αν-μεν το 1989. Με χάρτες και αρχειακές φωτογραφίες, καθώς και με μια σειρά από πίνακες με επεξηγηματικά στοιχεία για βασικά θέματα, αυτό το σημαντικό έργο του Χάρι Γκέλμπερ δίνει μια σαφή και λεπτομερή εικόνα των σχέσεων της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο.Taal: el;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers geschikt voor ebooks in ePub formaat. Tablet of smartphone voorzien van een app zoals de bol.com Kobo app.;Verschijningsdatum: juni 2012;ISBN10: 9604964453;ISBN13: 9789604964451; Ebook | 2012
σχόλιο του πωλητή bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Bol.com: 9200000034541422
Κατηγορία: Geschiedenis & Politiek, Geschiedenis
Δεδομένα από 28.02.2017 12:17h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 960-496-445-3, 978-960-496-445-1

9789604964451

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα βιβλία για τον αριθμό ISBN 9789604964451 Συγκρίνετε τιμές, εύκολα και γρήγορα και να παραγγείλετε άμεσα.

Διαθέσιμες σπάνια βιβλία, μεταχειρισμένα βιβλία και βιβλία από δεύτερο χέρι του τίτλου "ΚΙΝΑ, Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ" από Gelber, Harry παρατίθενται εντελώς.

Βιβλία γύρω από το ξενοδοχείο

>> αρχείο