Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Ψάχνουμε σε περισσότερους από 100 καταστήματα για την καλύτερη προσφορά σας - παρακαλώ περιμένετε…
- Έξοδα αποστολής για την Ελλάδα (τροποποιήσετε για να DEU)
Δημιουργία προκαθορισμένων

Το Εκκρεμές του Φουκώ-συγκρίνετε κάθε

9789604963928 - Eco, Umberto: Το Εκκρεμές του Φουκ
1
Eco, Umberto (?):

Το Εκκρεμές του Φουκ (2011) (?)

ISBN: 9789604963928 (?) ή 9604963929, άγνωστη γλώσσα, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
τσι έγινε και είδα το Εκκρεμές. […]Το Εκκρεμές μο έλεγε τι μολον τι λα κινο νταν, η υδρ γειος σφαίρα, το ηλιακ σ στημα, τα νεφελ ματα, οι μα ρες τρ πες και λα τα τέκνα της κοσμικής εκπ ρευσης, απ τα πρ τα θεία ντα έως την πιο ιξ δη λη, ένα μοναδικ σημείο παρέμενε ιδεατ ς πίρος, σφήνα, γάντζος, και άφηνε το σ μπαν να κινείται γ ρω του. Και τ ρα εγ συμμετείχα σ' αυτή την υπέρτατη εμπειρία, εγ που επίσης κινι μουν μέσα στα πάντα μαζί τους, μπορο σα να δω Εκείνο, το Ακίνητο, το Φρο ριο, την Εγγ ηση, την ολ φωτη αχλή που δεν είναι σ μα, δεν έχει σχήμα, μορφή, βάρος, ποσ τητα ή ποι τητα, και δεν βλέπει, δεν νι θει, δεν υποκ πτει στο συναίσθημα, δεν βρίσκεται σ' έναν τ πο, ή σε χ ρο και χρ νο, δεν είναι ψυχή, διάνοια, φαντασία, γν ση, αριθμ ς, τάξη, μέτρο, ουσία, αιωνι τητα, δεν είναι σκ τος ο τε φως, δεν είναι λάθος και δεν είναι αλήθεια. να βιβλίο που σε παίρνει μαζί του στο χρ νο και σου αποκαλ πτει έναν ολ κληρο κ σμο απ μυστικές αδελφ τητες, υπ γειες κοινωνίες, πλεκτάνες και συνωμοσίες, μέσα απ τη χαρισματική γραφή του μεγάλου Ιταλο διανοο μενου.
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: dcafb891-03ac-49a7-909e-c5f2a5c3b5f9
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.cn: 254569789604963928
Λέξεις-κλειδιά: Το Εκκρεμές του Φουκ Eco, Umberto Fiction & Literature 9789604963928
Δεδομένα από 28.02.2017 12:17h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 960-496-392-9, 978-960-496-392-8
9789604963928 - Umberto: Το Εκκρεμές του Φουκώ
2
Umberto (?):

Το Εκκρεμές του Φουκώ (2011) (?)

Αποστολή από: Ολλανδία

ISBN: 9789604963928 (?) ή 9604963929, άγνωστη γλώσσα, Psichogios Publications Greek Books - Εκδόσεις Ψυχογιός, Νέα

15,99 + Ναυτιλία: 3,45 = 19,44(χωρίς υποχρέωση)
Direct beschikbaar
bol.com
Έτσι έγινε και είδα το Εκκρεμές. […]Το Εκκρεμές μού έλεγε ότι μολονότι όλα κινούνταν, η υδρόγειος σφαίρα, το ηλιακό σύστημα, τα νεφελώματα, οι μαύρες τρύπες και όλα τα τέκνα της κοσμικής εκπόρευσης, από τα πρώτα θεία όντα έως την πιο ιξώδη ύλη, ένα μοναδικό σημείο παρέμενε ιδεατός πίρος, σφήνα, γάντζος, και άφηνε το σύμπαν να κινείται γύρω του. Και τώρα εγώ συμμετείχα σ’ αυτή την υπέρτατη εμπειρία, εγώ που επίσης κινιόμουν μέσα στα πάντα μαζί τους, μπορούσα να δω Εκείνο, το Ακίνητο, το Φρούριο, ... Έτσι έγινε και είδα το Εκκρεμές. […]Το Εκκρεμές μού έλεγε ότι μολονότι όλα κινούνταν, η υδρόγειος σφαίρα, το ηλιακό σύστημα, τα νεφελώματα, οι μαύρες τρύπες και όλα τα τέκνα της κοσμικής εκπόρευσης, από τα πρώτα θεία όντα έως την πιο ιξώδη ύλη, ένα μοναδικό σημείο παρέμενε ιδεατός πίρος, σφήνα, γάντζος, και άφηνε το σύμπαν να κινείται γύρω του. Και τώρα εγώ συμμετείχα σ’ αυτή την υπέρτατη εμπειρία, εγώ που επίσης κινιόμουν μέσα στα πάντα μαζί τους, μπορούσα να δω Εκείνο, το Ακίνητο, το Φρούριο, την Εγγύηση, την ολόφωτη αχλή που δεν είναι σώμα, δεν έχει σχήμα, μορφή, βάρος, ποσότητα ή ποιότητα, και δεν βλέπει, δεν νιώθει, δεν υποκύπτει στο συναίσθημα, δεν βρίσκεται σ’ έναν τόπο, ή σε χώρο και χρόνο, δεν είναι ψυχή, διάνοια, φαντασία, γνώση, αριθμός, τάξη, μέτρο, ουσία, αιωνιότητα, δεν είναι σκότος ούτε φως, δεν είναι λάθος και δεν είναι αλήθεια.Ένα βιβλίο που σε παίρνει μαζί του στο χρόνο και σου αποκαλύπτει έναν ολόκληρο κόσμο από μυστικές αδελφότητες, υπόγειες κοινωνίες, πλεκτάνες και συνωμοσίες, μέσα από τη χαρισματική γραφή του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου.Taal: el;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers geschikt voor ebooks in ePub formaat. Tablet of smartphone voorzien van een app zoals de bol.com Kobo app.;Verschijningsdatum: oktober 2011;ISBN10: 9604963929;ISBN13: 9789604963928; Ebook | 2011
σχόλιο του πωλητή bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Bol.com: 9200000034735851
Κατηγορία: Literatuur & Romans, Romans algemeen
Δεδομένα από 28.02.2017 12:17h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 960-496-392-9, 978-960-496-392-8

9789604963928

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα βιβλία για τον αριθμό ISBN 9789604963928 Συγκρίνετε τιμές, εύκολα και γρήγορα και να παραγγείλετε άμεσα.

Διαθέσιμες σπάνια βιβλία, μεταχειρισμένα βιβλία και βιβλία από δεύτερο χέρι του τίτλου "Το Εκκρεμές του Φουκώ" από Eco, Umberto παρατίθενται εντελώς.

Βιβλία γύρω από το ξενοδοχείο

>> αρχείο