Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Ψάχνουμε σε περισσότερους από 100 καταστήματα για την καλύτερη προσφορά σας - παρακαλώ περιμένετε…
- Έξοδα αποστολής για την Ελλάδα (τροποποιήσετε για να GBR, USA, BGR, ROU, SRB, DEU)
Δημιουργία προκαθορισμένων

Όλα τα βιβλία για 9786180117738 - συγκρίνετε κάθε

9786180117738 - Αθανασιάδης, Κυριάκος: Οδηγ ς Συγγραφής - Το βιβλίο
1
Αθανασιάδης, Κυριάκος (?):

Οδηγ ς Συγγραφής (2016) (?)

ISBN: 9786180117738 (?) ή 618011773X, άγνωστη γλώσσα, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Π ς γράφουμε ένα μυθιστ ρημα; Υπάρχουν κάποιοι καν νες που οφείλουμε να γνωρίζουμε και να ακολουθο με, ή μήπως αρκεί η επίκληση στη Μο σα; Π σες λέξεις θα ήταν καλ να γράφει κανείς κάθε ημέρα, και π σες ρες πρέπει εντέλει να εργάζεται; Είναι η συγγραφή μια δουλειά πως πολλές άλλες, με ωράριο και υποχρε σεις; Π ς τον νει κανείς τη συγγραφική του δεξι τητα; Τι πρέπει να παρατηρεί και τι να διαβάζει; Τι πρέπει να προσέχει και τι να αποφε γει; Υπάρχουν ασκήσεις που θα τον βοηθήσουν εφ σον τις εκτελέσει, και ποιες; Τι διαφορές έχουν το μυθιστ ρημα, η νουβέλα και το διήγημα; Π ς αποφε γουμε το writer's block; Τι είναι τα turning points; Τα χρησιμοποιο σαν οι κλασικοί συγγραφείς ή είναι εφε ρημα των σ γχρονων πεζογράφων; Είναι η λα κή, η mainstream και η ροζ λογοτεχνία προς αποφυγήν ή χι; Και π ς μπορο με να διδαχτο με απ αυτές; Π τε πετο ν οι αναγν στες των εκδοτικ ν οίκων ένα χειρ γραφο πρoτο καν το διαβάσουν; νας ρεαλιστικ ς Οδηγ ς Συγγραφής, στηριγμένος σε 50 καν νες που πατο ν γερά στα π δια τους και προσφέρουν απλές, σαφείς και πρακτικές συμβουλές απ τα μέσα , διαλ οντας μ θους σχετικά με το γράψιμο και τον νοντας τη θέληση των νέων (αλλά χι μ νο) πεζογράφων να γράψουν καλή λογοτεχνία, να συνεχίσουν να γράφουν μέχρι το πολυπ θητο ΤΕΛΟΣ, να εκδ σουν το βιβλίο τους και να το δουν να πετυχαίνει.
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 4361271a-ee93-4ace-baf7-b75b60bbfaa4
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.co.uk: 254569786180117738
Κατηγορία: Writing & Publishing
Λέξεις-κλειδιά: Οδηγ ς Συγγραφής Αθανασιάδης, Κυριάκος Composition & Creative Writing Writing & Publishing 9786180117738
Δεδομένα από 04.03.2017 11:05h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-1773-X, 978-618-01-1773-8
9786180117738 - Οδηγός Συγγραφής - Το βιβλίο
2

Οδηγός Συγγραφής (2016) (?)

Αποστολή από: Ολλανδία

ISBN: 9786180117738 (?) ή 618011773X, άγνωστη γλώσσα, Νέα

7,99 + Ναυτιλία: 3,45 = 11,44(χωρίς υποχρέωση)
Direct beschikbaar
bol.com
Πώς γράφουμε ένα μυθιστόρημα; Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οφείλουμε να γνωρίζουμε και να ακολουθούμε, ή μήπως αρκεί η επίκληση στη Μούσα; Πόσες λέξεις θα ήταν καλό να γράφει κανείς κάθε ημέρα, και πόσες ώρες πρέπει εντέλει να εργάζεται; Είναι η συγγραφή μια δουλειά όπως πολλές άλλες, με ωράριο και υποχρεώσεις; Πώς τονώνει κανείς τη συγγραφική του δεξιότητα; Τι πρέπει να παρατηρεί και τι να διαβάζει; Τι πρέπει να προσέχει και τι να αποφεύγει; Υπάρχουν ασκήσεις που θα τον βοηθήσουν εφόσον τις εκτ... Πώς γράφουμε ένα μυθιστόρημα; Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οφείλουμε να γνωρίζουμε και να ακολουθούμε, ή μήπως αρκεί η επίκληση στη Μούσα; Πόσες λέξεις θα ήταν καλό να γράφει κανείς κάθε ημέρα, και πόσες ώρες πρέπει εντέλει να εργάζεται; Είναι η συγγραφή μια δουλειά όπως πολλές άλλες, με ωράριο και υποχρεώσεις; Πώς τονώνει κανείς τη συγγραφική του δεξιότητα; Τι πρέπει να παρατηρεί και τι να διαβάζει; Τι πρέπει να προσέχει και τι να αποφεύγει; Υπάρχουν ασκήσεις που θα τον βοηθήσουν εφόσον τις εκτελέσει, και ποιες; Τι διαφορές έχουν το μυθιστόρημα, η νουβέλα και το διήγημα; Πώς αποφεύγουμε το writer’s block; Τι είναι τα turning points; Τα χρησιμοποιούσαν οι κλασικοί συγγραφείς ή είναι εφεύρημα των σύγχρονων πεζογράφων; Είναι η λαϊκή, η mainstream και η ροζ λογοτεχνία προς αποφυγήν ή όχι; Και πώς μπορούμε να διδαχτούμε από αυτές; Πότε πετούν οι αναγνώστες των εκδοτικών οίκων ένα χειρόγραφο πρoτού καν το διαβάσουν; Ένας ρεαλιστικός Οδηγός Συγγραφής, στηριγμένος σε 50 κανόνες που πατούν γερά στα πόδια τους και προσφέρουν απλές, σαφείς και πρακτικές συμβουλές «από τα μέσα», διαλύοντας μύθους σχετικά με το γράψιμο και τονώνοντας τη θέληση των νέων (αλλά όχι μόνο) πεζογράφων να γράψουν καλή λογοτεχνία, να συνεχίσουν να γράφουν μέχρι το πολυπόθητο ΤΕΛΟΣ, να εκδώσουν το βιβλίο τους και να το δουν να πετυχαίνει.Taal: el;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers geschikt voor ebooks in ePub formaat. Tablet of smartphone voorzien van een app zoals de bol.com Kobo app.;Verschijningsdatum: september 2016;ISBN10: 618011773X;ISBN13: 9786180117738; Ebook | 2016
σχόλιο του πωλητή bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Bol.com: 9200000065175019
Κατηγορία: Studie & Management, Taal & Letteren, Journalistiek
Δεδομένα από 04.03.2017 11:05h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-1773-X, 978-618-01-1773-8

9786180117738

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα βιβλία για τον αριθμό ISBN 9786180117738 Συγκρίνετε τιμές, εύκολα και γρήγορα και να παραγγείλετε άμεσα.

Διαθέσιμες σπάνια βιβλία, μεταχειρισμένα βιβλία και βιβλία από δεύτερο χέρι του τίτλου "Οδηγ ς Συγγραφής" από Αθανασιάδης, Κυριάκος παρατίθενται εντελώς.

Βιβλία γύρω από το ξενοδοχείο

>> αρχείο