Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Ψάχνουμε σε περισσότερους από 100 καταστήματα για την καλύτερη προσφορά σας - παρακαλώ περιμένετε…
- Έξοδα αποστολής για την Ελλάδα (τροποποιήσετε για να GBR, USA, BGR, ROU, SRB, DEU)
Δημιουργία προκαθορισμένων

Όλα τα βιβλία για 9786180112702 - συγκρίνετε κάθε

9786180112702 - Manfredi Valerio Massimo: Τα Θα ματα του Αρχαίου Κ σμου - Το βιβλίο
1
Manfredi Valerio Massimo (?):

Τα Θα ματα του Αρχαίου Κ σμου (2016) (?)

ISBN: 9786180112702 (?) ή 6180112703, άγνωστη γλώσσα, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα στην Γκίζα οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλ νας ο Να ς της Αρτέμιδος στην φεσο ο Κολοσσ ς της Ρ δου το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσο ο Φάρος της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία. Αυτά είναι τα θα ματα του αρχαίου κ σμου και ως θα ματα θεωρο νταν και τ τε, πολλο ς αι νες πριν απ τη γέννηση του Χριστο , εν συνυπήρξαν μ νο κατά την περίοδο απ το 300 μέχρι το 224 π.Χ. Στη συνέχεια, το ένα μετά το άλλο καταστράφηκαν απ διάφορες αιτίες, εκτ ς απ το αρχαι τερο, την αθάνατη Πυραμίδα του Χέοπα. Στον κλασικ κατάλογο, ο Βαλέριο Μανφρέντι προσθέτει ένα υποτιθέμενο γδοο θα μα. Πρ κειται για το Μαυσωλείο της Κομμαγηνής, τον τάφο-ιερ του βασιλιά Αντι χου, που έχει ως βάση το ρος Νεμρο τ Νταγ στην Ανατολία. Ο ιστορικ ς και συγγραφέας αναμετριέται με τα μεγαλ τερα επιτε γματα της ανθρωπ τητας και μας τα παρουσιάζει με τον πιο μεγαλει δη τρ πο, αφηγο μενος τους μ θους και τις ιστορίες που τα συν δευσαν, μέχρι τη στιγμή που το καθένα μοιραία πέρασε στη σφαίρα του μ θου. Μαζί με πολ τιμες αναπαραστάσεις, η γοητευτική γραφή του επιτυγχάνει κάτι εκπληκτικ : ζωντανε ει μπροστά στα μάτια μας, χαρίζοντάς μας τη συγκίνηση που θα νι θαμε αν τα επισκεπτ μασταν, έργα μοναδικής πολυπλοκ τητας και τ λμης, μυθικά θα ματα, χαμένα για πάντα στον χρ νο.
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 7352f38f-fc3a-4941-a7bd-4c5c5ea47934
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.com: 254569786180112702
Κατηγορία: Nonfiction
Λέξεις-κλειδιά: Τα Θα ματα του Αρχαίου Κ σμου Manfredi Valerio Massimo History Nonfiction 9786180112702
Δεδομένα από 04.03.2017 11:09h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-1270-3, 978-618-01-1270-2
9786180112702 - Manfredi Valerio Massimo: Τα Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου - Το βιβλίο
2
Manfredi Valerio Massimo (?):

Τα Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου (2016) (?)

Αποστολή από: Ολλανδία

ISBN: 9786180112702 (?) ή 6180112703, άγνωστη γλώσσα, Manfredi Valerio Massimo, Νέα

11,99 + Ναυτιλία: 3,45 = 15,44(χωρίς υποχρέωση)
Direct beschikbaar
bol.com
Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα στην Γκίζα∙ οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας∙ ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο· ο Κολοσσός της Ρόδου· το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού· ο Φάρος της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο∙ το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία. Αυτά είναι τα θαύματα του αρχαίου κόσμου και ως θαύματα θεωρούνταν και τότε, πολλούς αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, ενώ συνυπήρξαν μόνο κατά την περίοδο από το 300 μέχρι το 224 π.Χ. Στη συνέχεια, το ένα μετά το άλλο καταστράφηκαν από διάφορες αιτίες, εκτός από... Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα στην Γκίζα∙ οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας∙ ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο· ο Κολοσσός της Ρόδου· το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού· ο Φάρος της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο∙ το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία. Αυτά είναι τα θαύματα του αρχαίου κόσμου και ως θαύματα θεωρούνταν και τότε, πολλούς αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, ενώ συνυπήρξαν μόνο κατά την περίοδο από το 300 μέχρι το 224 π.Χ. Στη συνέχεια, το ένα μετά το άλλο καταστράφηκαν από διάφορες αιτίες, εκτός από το αρχαιότερο, την αθάνατη Πυραμίδα του Χέοπα. Στον κλασικό κατάλογο, ο Βαλέριο Μανφρέντι προσθέτει ένα υποτιθέμενο όγδοο θαύμα. Πρόκειται για το Μαυσωλείο της Κομμαγηνής, τον τάφο-ιερό του βασιλιά Αντιόχου, που έχει ως βάση το όρος Νεμρούτ Νταγ στην Ανατολία. Ο ιστορικός και συγγραφέας αναμετριέται με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και μας τα παρουσιάζει με τον πιο μεγαλειώδη τρόπο, αφηγούμενος τους μύθους και τις ιστορίες που τα συνόδευσαν, μέχρι τη στιγμή που το καθένα μοιραία πέρασε στη σφαίρα του μύθου. Μαζί με πολύτιμες αναπαραστάσεις, η γοητευτική γραφή του επιτυγχάνει κάτι εκπληκτικό: ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας, χαρίζοντάς μας τη συγκίνηση που θα νιώθαμε αν τα επισκεπτόμασταν, έργα μοναδικής πολυπλοκότητας και τόλμης, μυθικά θαύματα, χαμένα για πάντα στον χρόνο.Taal: el;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers geschikt voor ebooks in ePub formaat. Tablet of smartphone voorzien van een app zoals de bol.com Kobo app.;Verschijningsdatum: februari 2016;ISBN10: 6180112703;ISBN13: 9786180112702; Ebook | 2016
σχόλιο του πωλητή bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Bol.com: 9200000055255480
Κατηγορία: Geschiedenis & Politiek, Geschiedenis
Δεδομένα από 04.03.2017 11:09h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-1270-3, 978-618-01-1270-2
9786180112702 - Valerio Massimo Manfredi: Τα Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου - Το βιβλίο
3
Valerio Massimo Manfredi (?):

Τα Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου (2016) (?)

ISBN: 9786180112702 (?) ή 6180112703, άγνωστη γλώσσα, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

Δωρεάν αποστολή, Download
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα στην Γκίζα? οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας? ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο? ο Κολοσσός της Ρόδου? το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού? ο Φάρος της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο? το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία. Αυτά είναι τα θαύματα του αρχαίου κόσμου και ως θαύματα θεωρούνταν και τότε, πολλούς αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, ενώ συνυπήρξαν μόνο κατά την περίοδο από το 300 μέχρι το 224 π.Χ. Στη συνέχεια, το ένα μετά το άλλο καταστράφηκαν από διάφορες αιτίες, εκτός από το αρχαιότερο, την αθάνατη Πυραμίδα του Χέοπα. Στον κλασικό κατάλογο, ο Βαλέριο Μανφρέντι προσθέτει ένα υποτιθέμενο όγδοο θαύμα. Πρόκειται για το Μαυσωλείο της Κομμαγηνής, τον τάφο-ιερό του βασιλιά Αντιόχου, που έχει ως βάση το όρος Νεμρούτ Νταγ στην Ανατολία. Ο ιστορικός και συγγραφέας αναμετριέται με τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας και μας τα παρουσιάζει με τον πιο μεγαλειώδη τρόπο, αφηγούμενος τους μύθους και τις ιστορίες που τα συνόδευσαν, μέχρι τη στιγμή που το καθένα μοιραία πέρασε στη σφαίρα του μύθου. Μαζί με πολύτιμες αναπαραστάσεις, η γοητευτική γραφή του επιτυγχάνει κάτι εκπληκτικό: ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας, χαρίζοντάς μας τη συγκίνηση που θα νιώθαμε αν τα επισκεπτόμασταν, έργα μοναδικής πολυπλοκότητας και τόλμης, μυθικά θαύματα, χαμένα για πάντα στον χρόνο.
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα iTunes.com: 1080323155
Λέξεις-κλειδιά: History, Books
Δεδομένα από 27.03.2018 19:42h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-1270-3, 978-618-01-1270-2

9786180112702

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα βιβλία για τον αριθμό ISBN 9786180112702 Συγκρίνετε τιμές, εύκολα και γρήγορα και να παραγγείλετε άμεσα.

Διαθέσιμες σπάνια βιβλία, μεταχειρισμένα βιβλία και βιβλία από δεύτερο χέρι του τίτλου "Τα Θα ματα του Αρχαίου Κ σμου" από Manfredi Valerio Massimo παρατίθενται εντελώς.

Βιβλία γύρω από το ξενοδοχείο

>> αρχείο