Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Ψάχνουμε σε περισσότερους από 100 καταστήματα για την καλύτερη προσφορά σας - παρακαλώ περιμένετε…
- Έξοδα αποστολής για την Ελλάδα (τροποποιήσετε για να DEU)
Δημιουργία προκαθορισμένων

Μ νο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθο ν το Ρε μα-συγκρίνετε κάθε

9786180112658 - Γιαλένιος, Κυριάκος: Μ νο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθο ν το Ρε μα
1
Γιαλένιος, Κυριάκος (?):

Μ νο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθο ν το Ρε μα (2015) (?)

ISBN: 9786180112658 (?) ή 6180112657, άγνωστη γλώσσα, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
χει περάσει ένας χρ νος απ την ημέρα που ο Ντέιν χ ρισε με την Υβ ν? ένας χωρισμ ς που του κληροδ τησε βασανιστικές α πνίες. Μια τέτοια άγρυπνη ν χτα γίνεται ακο σιος μάρτυρας στον μυστηρι δη θάνατο μιας κοπέλας. Τις ίδιες ταραγμένες μέρες, τρεις νέοι άντρες συναντιο νται κάτω απ παράδοξες συνθήκες σε ένα έρημο στρατ πεδο της μακρινής ενδοχ ρας και ξεκινο ν ένα ταξίδι με σκοπ να φτάσουν στην π λη, στε να μοιραστο ν ένα μεγάλο χρηματικ ποσ . Στη διαδρομή, και εν μέσω προσωπικ ν εξομολογήσεων, θα αποκαλυφθο ν μυστικά, θα δικαιολογηθο ν εγκλήματα και θα δοθο ν εκατέρωθεν υποσχέσεις. Σ ντομα, αυτά τα φαινομενικά τυχαία γεγον τα θα θέσουν σε κίνηση έναν μηχανισμ που οι παράλληλες πορείες λων των πρωταγωνιστ ν θα διασταυρωθο ν με τρ πο αναπάντεχο, ξεδιπλ νοντας τα ως τ τε κρυμμένα κίνητρα του καθεν ς. Με βασικά υλικά την ειρωνεία, το απρ σμενο της μοίρας και τις εσωτερικές αναταράξεις των πράξεων και των λ γων τους, λοι οι πρωταγωνιστές, θ τες και θ ματα, οδηγο νται σταδιακά σε μια εκρηκτική συνάντηση και ένα συγκλονιστικά ανατρεπτικ φινάλε.
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 0205e00d-1571-4d8d-8e37-de2a61eb32f2
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.com: 254569786180112658
Λέξεις-κλειδιά: Μ νο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθο ν το Ρε μα Γιαλένιος, Κυριάκος Fiction & Literature 9786180112658
Δεδομένα από 04.03.2017 11:09h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-1265-7, 978-618-01-1265-8
9786180112658 - Psichogios Publications Greek Books - Εκδόσεις Ψυχογιός: Μόνο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθούν το Ρεύμα
2
Psichogios Publications Greek Books - Εκδόσεις Ψυχογιός (?):

Μόνο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθούν το Ρεύμα (2015) (?)

Αποστολή από: Ολλανδία

ISBN: 9786180112658 (?) ή 6180112657, άγνωστη γλώσσα, Psichogios Publications Greek Books - Εκδόσεις Ψυχογιός, Νέα

12,99 + Ναυτιλία: 3,45 = 16,44(χωρίς υποχρέωση)
Direct beschikbaar
bol.com
Έχει περάσει ένας χρόνος από την ημέρα που ο Ντέιν χώρισε με την Υβόν? ένας χωρισμός που του κληροδότησε βασανιστικές αϋπνίες. Μια τέτοια άγρυπνη νύχτα γίνεται ακούσιος μάρτυρας στον μυστηριώδη θάνατο μιας κοπέλας. Τις ίδιες ταραγμένες μέρες, τρεις νέοι άντρες συναντιούνται κάτω από παράδοξες συνθήκες σε ένα έρημο στρατόπεδο της μακρινής ενδοχώρας και ξεκινούν ένα ταξίδι με σκοπό να φτάσουν στην πόλη, ώστε να μοιραστούν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στη διαδρομή, και εν μέσω προσωπικών εξομολογήσεω... Έχει περάσει ένας χρόνος από την ημέρα που ο Ντέιν χώρισε με την Υβόν? ένας χωρισμός που του κληροδότησε βασανιστικές αϋπνίες. Μια τέτοια άγρυπνη νύχτα γίνεται ακούσιος μάρτυρας στον μυστηριώδη θάνατο μιας κοπέλας. Τις ίδιες ταραγμένες μέρες, τρεις νέοι άντρες συναντιούνται κάτω από παράδοξες συνθήκες σε ένα έρημο στρατόπεδο της μακρινής ενδοχώρας και ξεκινούν ένα ταξίδι με σκοπό να φτάσουν στην πόλη, ώστε να μοιραστούν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στη διαδρομή, και εν μέσω προσωπικών εξομολογήσεων, θα αποκαλυφθούν μυστικά, θα δικαιολογηθούν εγκλήματα και θα δοθούν εκατέρωθεν υποσχέσεις. Σύντομα, αυτά τα φαινομενικά τυχαία γεγονότα θα θέσουν σε κίνηση έναν μηχανισμό όπου οι παράλληλες πορείες όλων των πρωταγωνιστών θα διασταυρωθούν με τρόπο αναπάντεχο, ξεδιπλώνοντας τα ως τότε κρυμμένα κίνητρα του καθενός. Με βασικά υλικά την ειρωνεία, το απρόσμενο της μοίρας και τις εσωτερικές αναταράξεις των πράξεων και των λόγων τους, όλοι οι πρωταγωνιστές, θύτες και θύματα, οδηγούνται σταδιακά σε μια εκρηκτική συνάντηση και ένα συγκλονιστικά ανατρεπτικό φινάλε.Taal: el;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers geschikt voor ebooks in ePub formaat. Tablet of smartphone voorzien van een app zoals de bol.com Kobo app.;Verschijningsdatum: oktober 2015;ISBN10: 6180112657;ISBN13: 9786180112658; Ebook | 2015
σχόλιο του πωλητή bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Bol.com: 9200000050271279
Κατηγορία: Literatuur & Romans, Romans algemeen
Δεδομένα από 04.03.2017 11:09h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-1265-7, 978-618-01-1265-8
9786180112658 - Κυριάκος Γιαλένιος: Μόνο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθούν το Ρεύμα
3
Κυριάκος Γιαλένιος (?):

Μόνο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθούν το Ρεύμα (2015) (?)

ISBN: 9786180112658 (?) ή 6180112657, άγνωστη γλώσσα, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

Δωρεάν αποστολή, Download
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Έχει περάσει ένας χρόνος από την ημέρα που ο Ντέιν χώρισε με την Υβόν? ένας χωρισμός που του κληροδότησε βασανιστικές αϋπνίες. Μια τέτοια άγρυπνη νύχτα γίνεται ακούσιος μάρτυρας στον μυστηριώδη θάνατο μιας κοπέλας. Τις ίδιες ταραγμένες μέρες, τρεις νέοι άντρες συναντιούνται κάτω από παράδοξες συνθήκες σε ένα έρημο στρατόπεδο της μακρινής ενδοχώρας και ξεκινούν ένα ταξίδι με σκοπό να φτάσουν στην πόλη, ώστε να μοιραστούν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στη διαδρομή, και εν μέσω προσωπικών εξομολογήσεων, θα αποκαλυφθούν μυστικά, θα δικαιολογηθούν εγκλήματα και θα δοθούν εκατέρωθεν υποσχέσεις. Σύντομα, αυτά τα φαινομενικά τυχαία γεγονότα θα θέσουν σε κίνηση έναν μηχανισμό όπου οι παράλληλες πορείες όλων των πρωταγωνιστών θα διασταυρωθούν με τρόπο αναπάντεχο, ξεδιπλώνοντας τα ως τότε κρυμμένα κίνητρα του καθενός. Με βασικά υλικά την ειρωνεία, το απρόσμενο της μοίρας και τις εσωτερικές αναταράξεις των πράξεων και των λόγων τους, όλοι οι πρωταγωνιστές, θύτες και θύματα, οδηγούνται σταδιακά σε μια εκρηκτική συνάντηση και ένα συγκλονιστικά ανατρεπτικό φινάλε.
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα iTunes.com: 1040924760
Λέξεις-κλειδιά: Fiction & Literature, Books
Δεδομένα από 27.03.2018 19:42h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-1265-7, 978-618-01-1265-8

9786180112658

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα βιβλία για τον αριθμό ISBN 9786180112658 Συγκρίνετε τιμές, εύκολα και γρήγορα και να παραγγείλετε άμεσα.

Διαθέσιμες σπάνια βιβλία, μεταχειρισμένα βιβλία και βιβλία από δεύτερο χέρι του τίτλου "Μ νο τα Νεκρά Ψάρια Ακολουθο ν το Ρε μα" από Psichogios Publications Greek Books - Εκδόσεις Ψυχογιός παρατίθενται εντελώς.

Βιβλία γύρω από το ξενοδοχείο

>> αρχείο