Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
Ψάχνουμε σε περισσότερους από 100 καταστήματα για την καλύτερη προσφορά σας - παρακαλώ περιμένετε…
- Έξοδα αποστολής για την Ελλάδα (τροποποιήσετε για να GBR, USA, BGR, ROU, SRB, DEU)
Δημιουργία προκαθορισμένων

Όλα τα βιβλία για 9786180101003 - συγκρίνετε κάθε

9786180101003 - Stone Norman: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Το βιβλίο
1
Stone Norman (?):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (2013) (?)

ISBN: 9786180101003 (?) ή 6180101000, άγνωστη γλώσσα, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Μετά την ερήμωση και την καταστροφή του Μεγάλου Πολέμου, ο καθένας περίμενε τι μια ειρήνη διαρκείας θα ήταν το πρ το μέλημα για τους άρχοντες του κ σμου. Αντί γι' αυτ , μως, οι νικητές προτίμησαν να εκδικηθο ν και επέβαλαν επαχθείς, προσβλητικο ς ρους στις συνθήκες με την ηττημένη Γερμανία. Οι συνέπειες αυτής της στρατηγικής, δυστυχ ς, ήταν παραπάνω απ ολέθριες. Ο συγγραφέας παρουσιάζει με αξιοζήλευτη ακρίβεια την πιο θανάσιμη σ γκρουση στην ανθρ πινη ιστορία και εντοπίζει τα αίτια που την προκάλεσαν μέσα στις στάχτες του Πρ του Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Αδ λφος Χίτλερ εκμεταλλε τηκε την απελπισία και την απ γνωση του γερμανικο λαο και κατ ρθωσε να κερδίσει την τυφλή εμπιστοσ νη του με μελετημένους χειρισμο ς. Εισβάλλοντας στην Πολωνία ανάγκασε τους νικητές του Μεγάλου Πολέμου να του κηρ ξουν τον π λεμο, χειραγωγ ντας τις ευρωπα κές παθογένειες, και πυροδ τησε ένα μηχανισμ ο οποίος, ενισχυμένος απ τις πιο δηλητηρι δεις ρατσιστικές ιδεολογίες και τα πιο εξελιγμένα πλα μαζικής καταστροφής, οδήγησε σε μια τραγική παγκ σμια σ ρραξη. Με το κ ρος και την αξιοπιστία που τον διακρίνει, ο Ν ρμαν Στ ουν προσφέρει στους αναγν στες μια συνοπτική και, ταυτ χρονα, επαρκέστατη εικ να των αιτίων, της κλιμάκωσης και των ολέθριων συνεπει ν της πιο τρομερής σ γκρουσης που γν ρισε η ανθρωπ τητα. Η Συνοπτική Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συνιστά μιαν ανεκτίμητη συμβολή στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τον εικοστ αι να και τον π λεμο που καθ ρισε τα πεπρωμένα της ανθρωπ τητας σο κανένας άλλος.
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 58ff3e15-275f-46e5-8156-29ba7e39df3b
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.com: 254569786180101003
Λέξεις-κλειδιά: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Stone Norman Book 9786180101003
Δεδομένα από 04.03.2017 11:22h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-0100-0, 978-618-01-0100-3
9786180101003 - Stone Norman: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ - Το βιβλίο
2
Stone Norman (?):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (2013) (?)

Αποστολή από: Ολλανδία

ISBN: 9786180101003 (?) ή 6180101000, άγνωστη γλώσσα, Psichogios Publications Greek Books - Εκδόσεις Ψυχογιός, Νέα

14,99 + Ναυτιλία: 3,45 = 18,44(χωρίς υποχρέωση)
Direct beschikbaar
bol.com
Μετά την ερήμωση και την καταστροφή του Μεγάλου Πολέμου, ο καθένας περίμενε ότι μια ειρήνη διαρκείας θα ήταν το πρώτο μέλημα για τους άρχοντες του κόσμου. Αντί γι’ αυτό, όμως, οι νικητές προτίμησαν να εκδικηθούν και επέβαλαν επαχθείς, προσβλητικούς όρους στις συνθήκες με την ηττημένη Γερμανία. Οι συνέπειες αυτής της στρατηγικής, δυστυχώς, ήταν παραπάνω από ολέθριες. Ο συγγραφέας παρουσιάζει με αξιοζήλευτη ακρίβεια την πιο θανάσιμη σύγκρουση στην ανθρώπινη ιστορία και εντοπίζει τα αίτια που την π... Μετά την ερήμωση και την καταστροφή του Μεγάλου Πολέμου, ο καθένας περίμενε ότι μια ειρήνη διαρκείας θα ήταν το πρώτο μέλημα για τους άρχοντες του κόσμου. Αντί γι’ αυτό, όμως, οι νικητές προτίμησαν να εκδικηθούν και επέβαλαν επαχθείς, προσβλητικούς όρους στις συνθήκες με την ηττημένη Γερμανία. Οι συνέπειες αυτής της στρατηγικής, δυστυχώς, ήταν παραπάνω από ολέθριες. Ο συγγραφέας παρουσιάζει με αξιοζήλευτη ακρίβεια την πιο θανάσιμη σύγκρουση στην ανθρώπινη ιστορία και εντοπίζει τα αίτια που την προκάλεσαν μέσα στις στάχτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Αδόλφος Χίτλερ εκμεταλλεύτηκε την απελπισία και την απόγνωση του γερμανικού λαού και κατόρθωσε να κερδίσει την τυφλή εμπιστοσύνη του με μελετημένους χειρισμούς. Εισβάλλοντας στην Πολωνία ανάγκασε τους νικητές του Μεγάλου Πολέμου να του κηρύξουν τον πόλεμο, χειραγωγώντας τις ευρωπαϊκές παθογένειες, και πυροδότησε ένα μηχανισμό ο οποίος, ενισχυμένος από τις πιο δηλητηριώδεις ρατσιστικές ιδεολογίες και τα πιο εξελιγμένα όπλα μαζικής καταστροφής, οδήγησε σε μια τραγική παγκόσμια σύρραξη. Με το κύρος και την αξιοπιστία που τον διακρίνει, ο Νόρμαν Στόουν προσφέρει στους αναγνώστες μια συνοπτική και, ταυτόχρονα, επαρκέστατη εικόνα των αιτίων, της κλιμάκωσης και των ολέθριων συνεπειών της πιο τρομερής σύγκρουσης που γνώρισε η ανθρωπότητα. Η Συνοπτική Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συνιστά μιαν ανεκτίμητη συμβολή στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τον εικοστό αιώνα και τον πόλεμο που καθόρισε τα πεπρωμένα της ανθρωπότητας όσο κανένας άλλος.Taal: el;Formaat: ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe;Kopieerrechten: Het kopiëren van (delen van) de pagina's is niet toegestaan ;Geschikt voor: Alle e-readers geschikt voor ebooks in ePub formaat. Tablet of smartphone voorzien van een app zoals de bol.com Kobo app.;Verschijningsdatum: mei 2013;ISBN10: 6180101000;ISBN13: 9786180101003; Ebook | 2013
σχόλιο του πωλητή bol.com:
Nieuw, Direct beschikbaar
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Bol.com: 9200000034405808
Κατηγορία: Boeken
Δεδομένα από 04.03.2017 11:22h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-0100-0, 978-618-01-0100-3
9786180101003 - Norman, Stone: Συνοπτική Ιστορία του Δε τερου Παγκοσμίου Πολέμου - Το βιβλίο
3
Norman, Stone (?):

Συνοπτική Ιστορία του Δε τερου Παγκοσμίου Πολέμου (2013) (?)

ISBN: 9786180101003 (?) ή 6180101000, άγνωστη γλώσσα, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Εκδ σεις Ψυχογι ς, Νέα, e-Book, ψηφιακή λήψη

in-stock
Από πωλητή/αρχαιοδίφης
Μετά την ερήμωση και την καταστροφή του Μεγάλου Πολέμου, ο καθένας περίμενε τι μια ειρήνη διαρκείας θα ήταν το πρ το μέλημα για τους άρχοντες του κ σμου. Αντί γι' αυτ , μως, οι νικητές προτίμησαν να εκδικηθο ν και επέβαλαν επαχθείς, προσβλητικο ς ρους στις συνθήκες με την ηττημένη Γερμανία. Οι συνέπειες αυτής της στρατηγικής, δυστυχ ς, ήταν παραπάνω απ ολέθριες. Ο συγγραφέας παρουσιάζει με αξιοζήλευτη ακρίβεια την πιο θανάσιμη σ γκρουση στην ανθρ πινη ιστορία και εντοπίζει τα αίτια που την προκάλεσαν μέσα στις στάχτες του Πρ του Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Αδ λφος Χίτλερ εκμεταλλε τηκε την απελπισία και την απ γνωση του γερμανικο λαο και κατ ρθωσε να κερδίσει την τυφλή εμπιστοσ νη του με μελετημένους χειρισμο ς. Εισβάλλοντας στην Πολωνία ανάγκασε τους νικητές του Μεγάλου Πολέμου να του κηρ ξουν τον π λεμο, χειραγωγ ντας τις ευρωπα κές παθογένειες, και πυροδ τησε ένα μηχανισμ ο οποίος, ενισχυμένος απ τις πιο δηλητηρι δεις ρατσιστικές ιδεολογίες και τα πιο εξελιγμένα πλα μαζικής καταστροφής, οδήγησε σε μια τραγική παγκ σμια σ ρραξη. Με το κ ρος και την αξιοπιστία που τον διακρίνει, ο Ν ρμαν Στ ουν προσφέρει στους αναγν στες μια συνοπτική και, ταυτ χρονα, επαρκέστατη εικ να των αιτίων, της κλιμάκωσης και των ολέθριων συνεπει ν της πιο τρομερής σ γκρουσης που γν ρισε η ανθρωπ τητα. Η Συνοπτική Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συνιστά μιαν ανεκτίμητη συμβολή στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τον εικοστ αι να και τον π λεμο που καθ ρισε τα πεπρωμένα της ανθρωπ τητας σο κανένας άλλος.
Ο αριθμός παραγγελίας του πωλητή: 58ff3e15-275f-46e5-8156-29ba7e39df3b
Αριθμός παραγγελίας πλατφόρμα Kobobooks.co.uk: 254569786180101003
Κατηγορία: Military
Λέξεις-κλειδιά: Συνοπτική Ιστορία του Δε τερου Παγκοσμίου Πολέμου Norman, Stone World War II Military 9786180101003
Δεδομένα από 27.03.2018 20:49h
ISBN (Εναλλακτικοί συμβολισμοί): 618-01-0100-0, 978-618-01-0100-3

9786180101003

Βρείτε όλα τα διαθέσιμα βιβλία για τον αριθμό ISBN 9786180101003 Συγκρίνετε τιμές, εύκολα και γρήγορα και να παραγγείλετε άμεσα.

Διαθέσιμες σπάνια βιβλία, μεταχειρισμένα βιβλία και βιβλία από δεύτερο χέρι του τίτλου "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ" από Norman, Stone παρατίθενται εντελώς.

Βιβλία γύρω από το ξενοδοχείο

>> αρχείο